W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Dzisiaj jest 17 listopada 2019 | Imieniny: Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Aktualności

Ślimaki - groźne szkodniki w uprawach

2014-11-12

Ślimaki lądowe to jedne z najbardziej znanych szkodników roślin. Zwierzęta te wyrządzają szkody w zbożach, rzepaku, burakach, ziemniaku, roślinach motylkowych i w wielu innych uprawach. W ostatnim dziesięcioleciu ślimaki stały się poważnym zagrożeniem dla roślin uprawnych w Polsce.

Szkodliwość
Ślimaki atakują prawie wszystkie gatunki roślin uprawnych, jednak największe szkody obserwuje się w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej, warzywach oraz kwiatach. Uszkadzają one wszystkie organy roślin, jednak najchętniej żerują na kiełkujących nasionach, siewkach i młodych liściach. Rośliny rzepaku ozimego niszczone są głównie w pierwszych kilku dniach po wschodach. Ślimaki ścinają kolanko podliścieniowe i zjadają tkanki liścieni powodując całkowite zniszczenie siewek. W miarę rozwoju kolejnych liści właściwych wygryzane są otwory w liściach, a niektóre liście mogą być zjadane w całości. W późniejszych stadiach rozwojowych roślin uszkodzenia w postaci wygryzionych dziur w liściach są często kompensowane przez intensywny wzrost roślin.

Pszenica ozima i inne zboża (jęczmień, kukurydza) uszkadzane są głównie w stadium ziarna, zaraz po wysiewie. Ślimaki zjadają zarodki i bielmo ziarna, uniemożliwiając kiełkowanie i wschody roślin lub niszcząc kiełkujące rośliny. Duży wpływ na stopień uszkodzenia nasion pszenicy przez ślimaki ma głębokość siewu. Płytko przykryte nasiona (15-20 mm) i nasiona wysiewane w źle przygotowaną, zbryloną glebę są najliczniej i najsilniej uszkadzane. Po wschodach roślin, ślimaki żerują na siewkach i uszkadzają pierwsze liście. W miarę jak liście stają się twardsze intensywność żerowania ulega ograniczeniu.

Warzywa, zwłaszcza rośliny kapustne uszkadzane są przez cały okres wegetacji. Najbardziej narażone na uszkodzenia są rośliny bezpośrednio po wschodach. W tym okresie siewki większości warzyw mogą zostać zniszczone w 100%. Dotyczy to głównie roślin rosnących na brzegach plantacji, do których ślimaki migrują z kryjówek w miedzach, rowach, zaroślach itp. Drugim krytycznym terminem jest okres pełnego rozwoju liści, pod którymi ślimaki znajdują doskonałe kryjówki i sprzyjające warunki do rozwoju. Do najsilniej uszkadzanych należą: ziemniak, słonecznik, marchew, pietruszka, sałata, kapusta, burak i fasola. Na warzywach korzeniowych oprócz liści ślimaki bardzo chętnie atakują podziemne części roślin.

Terminy zwalczania
Krytycznym okresem, w którym rośliny są najbardziej narażone na uszkodzenia przez ślimaki jest u zbóż faza ziarniaków i kiełkowania, a u roślin dwuliściennych faza liścieni. Drugim ważnym okresem są fazy rozwojowe od 1 do 4 liści. Dla tych okresów wyznaczono następujące progi szkodliwości:
  • bezpośrednio po siewie oraz w okresie wschodów
- 2-3 ślimaki średnio na pułapkę
- zniszczenie 5% ziarniaków lub siewek
  • w fazie 1-4 liści i w fazach późniejszych
- 4 lub więcej ślimaków średnio na pułapkę
- zniszczenie 10% roślin w stopniu silnym

Zabiegi zwalczania ślimaków moluskocydami wykonuje się po stwierdzeniu progowej liczby ślimaków lub progowych uszkodzeń roślin. W zbożach zabiegi chemicznego zwalczania powinny być przeprowadzone bezpośrednio po wysiewie nasion. W innych roślinach uprawnych (rzepak, warzywa, rośliny ozdobne) należy je wykonać przed wschodami lub w fazie rozwoju pierwszych liści. Zabiegi chemicznego zwalczania można wykonać także w późniejszych fazach rozwojowych roślin, po stwierdzeniu przekroczenia progów szkodliwości

Zwalczanie
Do najważniejszych zabiegów ograniczających liczebność populacji ślimaków i uszkodzeń roślin należą:
  • usuwanie resztek roślinnych z pól po zbiorach
  • usuwanie chwastów z plantacji, częste koszenie miedz i rowów
  • dokładne wykonanie podorywek, uprawek i orki siewnej
  • bronowanie i wałowanie gleby
  • rotacja roślin uprawnych w zmianowaniu i dobór mniej wrażliwych odmian
  • wczesny i głęboki siew oraz duży rozstaw roślin
Ślimaki można niszczyć mechanicznie wykonując bronowanie lub wałowanie gleby lub pośrednio poprzez usuwanie kryjówek i źródeł pokarmu. Dobrze odchwaszczona i ugnieciona po głębokiej orce gleba nie sprzyja rozwojowi ślimaków. W płodozmianie zaleca się uprawę roślin zapewniających dłuższy okres odłogowania pól. Na polach zagrożonych przez ślimaki należy unikać uprawy uproszczonej. Dobór szybko kiełkujących odmian roślin uprawnych, wpływa na zmniejszenie szkód powodowanych przez ślimaki, poprzez skrócenie czasu rozwoju najbardziej wrażliwych na uszkodzenia stadiów rozwojowych roślin. Wszystkie zabiegi agrotechniczne stymulujące wzrost roślin podczas wschodów i wczesnych stadiów rozwojowych oraz zapewniające dobrą kondycję roślin, ograniczają uszkodzenia powodowane przez ślimaki.

Oprac. Demeter MG, źródło: IUNG Instytut Ochrony Roślin
Pogoda Warszawa z serwisu


Paliwa

Ceny paliw z dnia: 2017-03-27

E95
4,65 zł

E98
5,00 zł

ON
4,50 zł

LPG
2,21 zł

SKUPY

Ceny netto skupu z dnia: 2017-03-27

Wieprzowina

Klasa półtusz wieprzowych wg klasyfikacji EUROP
Cena zakupu wg wagi żywej
Klasa S
6,50 zł/kg
Klasa E
6,40 zł/kg
Klasa U
6,00 zł/kg
Klasa R
5,60 zł/kg

Pszenica

Przedsiębiorstwa
(pszenica konsumpcyjna)
689 zł/t
Targowiska
737 zł/t

Żyto

Przedsiębiorstwa
(żyto konsumpcyjne)
577 zł/t
Targowiska
544 zł/t
Źródło: INFORMACJA O CENACH RYNKOWYCH

Partnerzy