W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Dzisiaj jest 23 października 2018 | Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii
HEAD

Aktualności

Przekazałeś gospodarstwo - otrzymasz płatność

2017-09-07

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Wnioski można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa w terminie od 25 września do 24 października 2017 r. Wniosek można również wysłać listem poleconym, nadanym w palcówce Poczty Polskiej. Kryteria dostępności Osoba fizyczna, pełnoletnia, wpisana do ewidencji producentów, która uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw.

Ponadto przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz tego nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego oraz po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wysokość pomocy Rolnik który przekaże gospodarstwo w 2017 roku otrzyma płatności w wysokości 4-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności bezpośrednich w swoim gospodarstwie. Maksymalna stawka płatności bezpośrednich w systemie dla małych gospodarstw (suma wszystkich płatności bezpośrednich z wyłączeniem kwoty płatności niezwiązanej do tytoniu, do otrzymania których rolnik byłby uprawniony w systemie standardowym) wynosi 1250 euro. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Przykład: Rolnik przystąpił do sytemu małych gospodarstw i otrzymał płatności bezpośrednie na poziomie 1000 euro. W 2017 roku wnioskuje o "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Kwotę jaka może uzyskać po przekazaniu gospodarstwa to 4800 euro, która wyliczono w następujący sposób: Punktacja powierzchnia przekazywanego gospodarstwa (od 3-5 punktów) - im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów - gospodarstwo do 3 ha - 1 pkt - gospodarstwo od 3 do 6 ha - 3 pkt - gospodarstwo powyżej 6 ha - 5 pkt. powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy (od 1 do 3 punkty) – preferowane są gospodarstwa mniejsze - gospodarstwo powyżej 10 ha - 1 pkt - gospodarstwo od 5 do 10 ha - 2 pkt - gospodarstwo do 5 ha - 3 pkt. gospodarstwo można przekazać osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie - 3 pkt. minimalna liczba punktów uprawniająca od uzyskania pomocy wynosi 2 punkty.

Warunki konieczne Powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, musi być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.
Rozporządzenie http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Poddzialanie_6_5_Platnosci_na_rzecz_rolnikow_kwalifikujacych_sie_do_systemu_dla_malych_gospodarstw/2016/DzU_z_2016_poz_598-rozporzadzenie_dot_przyznawania_pomocy_w_ramach_poddzialania_6_5.pdf

MODR, MRWiR
Pogoda Warszawa z serwisu


Paliwa

Ceny paliw z dnia: 2017-03-27

E95
4,65 zł

E98
5,00 zł

ON
4,50 zł

LPG
2,21 zł

SKUPY

Ceny netto skupu z dnia: 2017-03-27

Wieprzowina

Klasa półtusz wieprzowych wg klasyfikacji EUROP
Cena zakupu wg wagi żywej
Klasa S
6,50 zł/kg
Klasa E
6,40 zł/kg
Klasa U
6,00 zł/kg
Klasa R
5,60 zł/kg

Pszenica

Przedsiębiorstwa
(pszenica konsumpcyjna)
689 zł/t
Targowiska
737 zł/t

Żyto

Przedsiębiorstwa
(żyto konsumpcyjne)
577 zł/t
Targowiska
544 zł/t
Źródło: INFORMACJA O CENACH RYNKOWYCH

Partnerzy