W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Dzisiaj jest 23 czerwca 2018 | Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
HEAD

Aktualności

Siedlisko a działalność pozarolnicza

2017-03-28

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Obecnie podjęcie działalności gospodarczej przez rolników wiąże się z czasochłonnym i kosztownym procesem odrolnienia gruntów. Projekt ma za zadanie pominąć wspomniany proces i wykorzystać potencjał znajdujących się w gospodarstwach rolnych siedlisk.

Jakie zmiany przewiduje projekt?

Każdy rolnik będzie mógł prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą w obrębie siedliska wchodzącego w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa. Zamiar podjęcia takiej działalności, rolnicy mieliby zgłaszać w zawiadomieniu skierowanym do starosty właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego.

Taki stan prawny zapewniłby rolnikom łatwiejszy dostęp do działalności gospodarczej, a co z tym idzie – dodatkowego źródła dochodu, bez konieczności rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Czym są siedliska?

Siedliskiem są budynki mieszkalne i ich części oraz grunty pod budynkami mieszkalnymi i częściami tych budynków wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Innymi słowy są to różnego rodzaju pomieszczenia mieszkalne i gospodarskie, które mogą być dobrym miejscem na ulokowanie w nich działalności np. produkcyjnej. Ponadto zalicza się do nich stodoły, komórki i inne budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Co powinno zawierać zawiadomienie?

1) wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków lub w przypadku, gdy budynki i ich części wchodzące w skład siedliska nie są wykazane w ewidencji gruntów i budynków,

2) mapę uwzględniającą budynki i ich części wchodzące w skład siedliska sporządzoną przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadane przez Głównego Geodetę Kraju;

3) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego;

4) oznaczenie przedmiotu podejmowanej pozarolniczej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności;
5) datę rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku gdy tytułem prawnym, jest umowa użytkowania wieczystego, a zawiadamiający jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, do zawiadomienia powinno się dołączyć umowę określoną w art. 239 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

Jakie są ograniczenia w prowadzeniu działalności?

Art. 3 ust. 1 wskazuje ponadto na ograniczenia przy prowadzeniu takiej działalności gospodarczej. Mianowicie nie może ona powodować utraty lub ograniczenia wartości użytkowej gruntów. Do przykładów zaliczamy w szczególności poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż.

W takiej sytuacji, starosta w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, wydaje decyzję zakazującą rozpoczęcia prowadzenia takiej działalności. Dla działalności, która została już podjęta, a uchybia powyższym ograniczeniom przewidziana jest kara grzywny w wysokości 5000 zł.

Projekt ustawy nie ma zastosowania do nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miast.

MW, infor.pl
Pogoda Warszawa z serwisu


Paliwa

Ceny paliw z dnia: 2017-03-27

E95
4,65 zł

E98
5,00 zł

ON
4,50 zł

LPG
2,21 zł

SKUPY

Ceny netto skupu z dnia: 2017-03-27

Wieprzowina

Klasa półtusz wieprzowych wg klasyfikacji EUROP
Cena zakupu wg wagi żywej
Klasa S
6,50 zł/kg
Klasa E
6,40 zł/kg
Klasa U
6,00 zł/kg
Klasa R
5,60 zł/kg

Pszenica

Przedsiębiorstwa
(pszenica konsumpcyjna)
689 zł/t
Targowiska
737 zł/t

Żyto

Przedsiębiorstwa
(żyto konsumpcyjne)
577 zł/t
Targowiska
544 zł/t
Źródło: INFORMACJA O CENACH RYNKOWYCH

Partnerzy